Vanredni učenici

Vanredni učenici

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

септембар - октобар   2017.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1.

Српски језик и књижевн.

Марија, Нинослава, Бранислава

28.9.2017 у 14.00/ каб 17

2.

Енглески језик , Француски језик

Петровић Оливера

27.9.2017. у 12.25/   библиотека

3.

Историја

Малићевић Шућро

26.09.2017. у 14.00/ каб. 16

4.

Социологија

Манић Александра

 

8.

Устав и права грађана

Манић Александра

 

9.

Филозофија

Спасић Јелана

Понедељком у 9.35

Петком у 9.35

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

 

12.

Математика 3. разред

Јовановић Драгана

27.9.2017. у 14.00/ каб 20

13.

Математика 4. разред

Јовановић Драгана

27.9.2017. у 14.00/ каб 20

14.

Веронаука – православни катихизис.

Панчић Мирослав

25.9.2017. у 10.40/ каб 21

15.

Физика

Поп Крстић Милорад

28.9.2017. у 11.30/ библиотека

16.

Хемија

Ћирић Драгана

28.9.2017. u 11.30h/ библ

17.

Биологија,

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

26.09.2017. у 10.40/ библиот

18.

Географија

Костић Јадранка

 

19.

Грађанско в. 1. разред

Митић Душанка

26.9.2017. у 11.25 / библ

20.

Грађанско в. 2. 3. 4. разред

Ђурић Јовица

26.09.2017. у 14.00/ каб 21

21.

Музичка уметност

Николић Дејан

25.9.2017. У 14.00/ каб 4

22.

Предузетништво

Марковић Наташа

26.9.2017. у 14.00 каб 21

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА + мехатроника

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Рачунарска графика и мултимедија

 

Благојевић Бобан

26.9.2017. у 11.25

Каб 10

2

 

 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

 

Маринковић Драгана

26.9.2017. у 14.00

каб 15

2.

Моторна возила

1. и 2. р. Возачи мот. воз.

3.р. техничари

 

Станковић Марија

26.9.2017. у 14.00

каб 15

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

 

Јанковић Бојан

26.9.2017. у 14.00

каб 15

4.

Основи саобраћајне психологије

 

Ранчић Жана

 

 

5

Регулисање саобраћаја ТДС

 

Маринковић Драгана

26.9.2017. у 14.00

каб 15

6

Безбедност саобраћаја

 

Јанковић Бојан

 

 

7.

Организација превоза

 

Николић Владимир

25.9.2017. у 13.15

каб 1 или 11

8.

Превоз путника и робе 3р

 

Николић Владимир

 

 

9.

Основи путева и улица

 

Маринковић Драгана

 

 

10.

Интегрални транспорт

 

Јанковић Бојан

 

 

11.

Саобраћајна инфраструктура

 

Јанковић Бојан

 

 

12.

Транспортно право и шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

13.

Гараже, сервиси и паркиралишта

 

Маринковић Драгана

26.9.2017. у 14.00

каб 15

14.

Шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

15.

Економика и организација саобраћаја

 

Марковић Наташа

 

 

16.

Практична настава

3. разред возачи

 

 

 

 

17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

 

 

 

 

18.

Практична настава

4. разред

 

 

 

 

19.

Специјалистички испити

 

Николић Владимир

25.9.2017. у 13.15

каб 1 или 11

20.

Пословање саобраћајних предузећа

 

Марковић Наташа

 

 

21

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

 

 

22

Завршни, матурски испит

 

Николић Владимир

25.9.2017. у 13.15

каб 1 или 11

 

Терет у саобр. и механизација претовара

 

Маринковић Драгана

26.9.2017. у 14.00

каб 15

 

 

МАШИНСТВО

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

-Организација рада

 

Вељковић Весна

25.9.2017. у 13.10

Договор о току консултација

Каб 11

2

Моторна возила

 

Станковић Марија

26.9.2017. у 14.00

каб 15

3

Машински елементи

 

Јовановић Јасмина

 

 

4

Техничко цртање – за подручје рада - саобраћај

 

Живковић Радмила  

26.9.2017. у 12.20

испред наставничке канц.

5

Техничко цртање са нацртном геометријом– за подручје рада - машинствој

 

Јовановић Јасмина

28.9.2017. у 14.00

Каб 2

6

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

 

 

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

27.6.2017. у 14.00

Каб 4

8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

 

Манчић Станка

 

 

9

Технологија обраде

 

Манчић Станка

27.6.2017. у 14.00

Каб 4

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила  

 

 

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

27.6.2017. у 14.00

Каб 4

12

Пројектовање технолошких система

 

Божић Дарко

Алексић Војислав

Пејчић Братислав

Уторком или четвртком

По договору

Каб 35

13

Машински материјали – за 3. степен

 

Станковић Марија

 

 

14

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

 

 

15

Технологија oбраз. проф. Инсталетер

 

 

 

 

16

Програмирање за комп. управљане машине

 

Калаџиски Саша

 

 

17

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

 

 

18

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

 

 

19

- Конструкција алата и прибора

- Основе конструисања

 

Вељковић Весна

25.9.2017. у 13.10

Договор о току консултација

Каб 11

20

Контрола квалитета

 

Јовановић Јасмина

28.9.2017. у 14.00

Каб 2

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ О КАЛЕНДАРУ АКТИВНОСТИ

ЗА ПЕРИОД ОД 1.  ДО 30. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ  испита ванредних ученика као и пријаве ванредних ученика за полагање завршних и матурских испита у октобарском року примаће се од 18. до 20. септембра 2017. године од 1100 до 1300 сати. 

Подсећамо ванредне ученике да благовремено измире заостала дуговања, уколико их имају. Такође, испите које ученици планирају да пријаве у овом року прeтходно уплатити на рачун школе и уз пријаву доставити доказ о уплати.

Роковник активности за ванредне ученике у школској 2017. - 2018. год. ће бити накнадно објављен на сајту школе и огласној табли.

 

У овој школској години није планирана промена цена школаринe.

 

Visina školarine za vanredne učenike srednjih škola za školsku 2013/2014. godinu. Važi od 24.10.2013.god.

Attachments:
Download this file (Cenovnik 24. oktobar 2013.pdf)Preuzmi dokument[ ]1167 kB