Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs  010/311269

Некатегоризовано

24

Apr'10

masinski elementi-plan

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА   ИНСТАЛАТЕР  Трајање: три године  Циљ : Стицање стручно теоријских знања, умења и навика потребних за …

Read More

24

Apr'10

tehnicka mehanika

Предмет: Tерет  са интегралним транспортом Циљ предмета: Упознавање основних карактеристика понашања терета при транспорту и манипулисању, као и упознавање са …

Read More

24

Apr'10

teret sa integrlnim saobracajem-plan

Предмет: Tерет  са интегралним транспортом Циљ предмета: Упознавање основних карактеристика понашања терета при транспорту и манипулисању, као и упознавање са …

Read More

24

Apr'10

poslovanje saobracajnih preduzeca-plan

Предмет: Пословање саобраћајних предузећа…… Циљ предмета: Стицање знања о деловању основних  економских законитости рационалном коришћењу саобраћајних средстава у  условима тржишне …

Read More

24

Apr'10

Prakticna nastava III razred – plan

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА Циљ предмета: Оспособљавање ученика за примену стечених знања у конкретним пословима образовног профила Полазна основа: Службени гласник …

Read More

24

Apr'10

Prakticna nastava II razred – plan

Предмет Практична  настава Циљ предмета Оспособити ученике да примењују стечена знања у конкретним пословима образовног профила. Полазна основа: Службени гласник …

Read More

24

Apr'10

prakticna nastava I razred-plan

Предмет PRAKTIČNA  NASTAVA Циљ предмета: Osposobiti učenike da primenjuju stečena znanja u konkretnim poslovima obrazovnog profila. Полазна основа: Службени гласник …

Read More

24

Apr'10

elektricni i elektronski uredjaji II razred-plan

Назив предмета:                      ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ Циљеви предмета:                  Циљ овог предмета јесте пружање теориске основе неопходна за …

Read More

23

Apr'10

Elektronika I – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (4)   -Кристална структура полупроводника -Полупроводници N и P …

Read More

23

Apr'10

Merenja u elektronici – plan

Тема (број часова) Садржаји УВОД (7)     Јединице преноса Чланкасти ослабљивачи Ћелијски ослабљивачи Фреквенцијски компензовани ослабљивачи. ОСЦИЛОСКОПИ (16)   …

Read More
Copyright © 2019 Техничка школа Пирот
X