Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs direktor@tsp.edu.rs 010/311269

Некатегоризовано

18

May'10

Gradjansko vaspitanje III – plan

Nastavne teme/Fond casova po temama Садржаји по темама Увод (1) Упознавање са садржајем предмета и начином рада     Demokratija …

Read More

18

May'10

Gradjansko vaspitanje I – plan

Наставне теме/ Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (1) Уводни део укратко обрађује три теме значајне не само …

Read More

18

May'10

Gradjansko vaspitanje II – plan

Наставне теме/ Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (1) Упознавање са садржајем предмета и начином рада Права и …

Read More

18

May'10

Srpski jezik i knjizevnost IV – plan

Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама   Проучавање књижевног дела  (7) – стварање књижевноуметнич. текста; – …

Read More

18

May'10

Srpski jezik i knjizevnost III – plan

Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Књижевност модерне (36) – Модерна – појам, појава, стилске особености …

Read More

18

May'10

Engleski 3

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Join the club (11)             …

Read More

18

May'10

Engleski 2 – plan

Nastavne teme/Fond casova po temama Sadrzaji po temama The world of work (10)             Love …

Read More

18

May'10

Engleski 1 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама ho am I? (10)             …

Read More

18

May'10

Programiranje I – plan

Тема (број часова) Садржаји ПРОГРАМИРАЊЕ РАЧУНАРА (2)     Појам хардвера и софтвера (њихова улога у рачунару). Програмски језици (историјски …

Read More

18

May'10

Srpski I – plan

  Nastavna tema / Fond časova po temama Sadržaji po temama Uvod u proučavanje književnog dela  (19) – pojam umetnosti …

Read More
Copyright © 2019 Техничка школа Пирот
X