Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs direktor@tsp.edu.rs 010/311269

Некатегоризовано

18

мај'10

Prakticna nastava I – plan

Nastavne teme / Fond časova po temama Sadržaji po temama A) METALSKI RADOVI (28) 1. Mere HTZ (2) – zaštitna …

Read More

18

мај'10

Racunarstvo i informatika – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (4) Предмет изучавања. Информатика и друштво. Историјат. …

Read More

18

мај'10

Osnove elektrotehnike II – plan

  Наставна тема (број часова)   Садржаји по темама   НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (22)     Дефиниција тригонометријских функција. Тригонометријски круг …

Read More

18

мај'10

Biologija – plan

Nastavna tema Ciljevi I zadaci Osnovni pojmovi ekologije Formiranje pravilnih predstava  I pojmova o prirodi.Razvoj naucnog pogleda na svet I …

Read More

18

мај'10

Osnove elektrotehnike I – plan

Наставна тема (број часова) Садржаји по темама   УВОД (4)   Структура материје. Основни појмови о електрицитету и електричним својствима …

Read More

18

мај'10

Racunari I – plan

Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (10) Податак и информација.  Обрада података. Уређаји за АОП. …

Read More

12

мај'10

Sociologija – plan

Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Predmet Sociologije- (4) · Odredjenje predmeta sociologije · Sociologija I …

Read More

12

мај'10

Ekologija I – plan

Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама 9 Основни појмови екологије 4 Застита И унапредјивање зивотне средине …

Read More

11

мај'10

Ekonomika i organizacija preduzeca – plan

Nastavne teme/ Fond časova po temama Sadržaji po temama •           Uvod u ekonomiku i organizaciju (2)     •              Predmet …

Read More

11

мај'10

Elektronika II – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (5)     -Увод у предмет -Монолитна интегрисана кола …

Read More
Copyright © 2019 Техничка школа Пирот
X