Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs  010/311269

Термини испита

 

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШК.  2021/2022

Ред.

бр.

ИСПИТНИ РОКОВИ

ПРИЈАВА ИСПИТА

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА(од-до)

1

ОКТОБАРСКИ

15.09.2021.  –  16.09. 2021.

По посебном распореду

18.10. 2021. – 29.10. 2021.

2

ДЕЦЕМБАРСКИ

16.11.2021. – 17.11.2021.

По посебном распореду

13.12.2021. – 24.12.2021.

3

ФЕБРУАРСКИ

11.01.2022. – 12.01.2022.

По посебном распореду

17.02.2022. -02.03.2022.

4

АПРИЛСКИ

15.03.2022. – 16.03.2022.

По посебном распореду

15.04.2022. – 29.04.2022.

5

ЈУНСКИ

16.05.2022. – 17.05.2022.

По посебном распореду

01.06.2022. – 17.06.2022.

6

АВГУСТОВСКИ

18.08.2021.

од 9 до 12h

нема

22.08.2022. – 31.08.2022.

Обавештење за ванредне ученике

 Пријаве ванредних испита за јунски испитни рок ће бити 16.5.2022.  од 9 до 12h и 17.5.2022. од 8 до 10h, а ученици могу пријавити испите и електронским путем. Ванредни ученици ће бити благовремено обавештени уколико има промена, а обрасци за пријаву испита (*.docx) ће бити постављени у messenger групи.

Сви ванредни ученици морају да поштују препоручене мере заштите приликом доласка у школу.

 

Начин пријаве испита

Пријаве испита  за ванредне ученике можете доставити слањем попуњеног обрасца . Уважиће се само пријаве које су достављене у дане који су предвиђени за пријаву испита и уз приложен доказ о уплати. Накнадне пријаве неће се узимати у обзир.

Образац за пријаву испита ће добити сви ванредни ученици преко messenger групе, или захтевом на мејл vanredni@tsp.edu.rs 

Попуњен образац пријаве испита за јунски испитни рок можете послати 16.5.2022. и  17.5.2022.  на мејл vanredni@tsp.edu.rs или лично 16.5.2022. од 9 до 12h и 17.5.2022. од 8 до 10h. Уз пријаве испита приложити доказе о уплати.

За пријаве завршних, матурских и специјалистичких испита ученици се могу јавити у време предвиђено за пријављивање, или послати податке на мејл vanredni@tsp.edu.rs . Предвиђене обрасце ће попунити администратор у школи.

 

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у јунском испитном року 2021/2022.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом)

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

7.6.2022. у 12.00 каб 17

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана 2. и 4. разред

1.6.2022. у 12.00 каб 19

2. Алексић Наташа 

3. Петровић Оливера 1. и 3. р.

3.

Физичко васпитање

1. Андоновић Александар

По договору

-Термин ће бити накнадно објављен

2. Миланов Милан

3.  Божић Никола

4

– Хемија,

– Технологија материјала

1.Ћирић Драгана

По договору

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

5

Биологија, Екологија

1.Ћирић Драгана

14.6.2022. у 14.45 каб 14

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

6

Физика

Поп-Крстић Милорад

 

Славковић Бобан

Антић Драган

7

Верска настава

Панчић Мирослав

10.6.2022. u 12h

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

8

– Предузетништво

– Економика и орг саоб

Марковић Наташа

10.6.2022. u 12h

Ранчић Сања

Јанковић Бојан

9

Грађанско васпитање

Митић Душанка

 

Костић Јадранка

Ранчић Сања

10

– Социологија,

 – Социологија са правима грађана,

– Устав и права грађана

1. Ранчић Сања

 

17.6.2022. у 10.30  каб 21 

 

2. Спасић Јелана

3. Манић Александра

11

Математика

Валчић Владимир

14.6.2022. у 12.30  каб 6

Маноилов Славољуб

Јовановић Драгана

12

Географија

Николић Славољуб

По договору

-Термин ће бити накнадно објављен

Николић Дејан

Костић Јадранка

 

 

 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Д. Поповић П.

3. Николић Владимир

3. Здравковић Мића

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Ранчић Сања

1. Николић Владимир

1. Живковић Иван

2. Марковић Наташа

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Никоилић Владимир

3. Димитријевић Данијел

3. Ђорић Марија

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Моторна возила

Мотори и моторна возила

КС 5

Димитријевић Данијел

3.6.2022. у 14.00

Каб. 15

2.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Жана Живковић Ранчић

 

 

3

Регулисање и безбедност саобраћаја ТДС

Регулисање саобраћаја

КС1

Јанковић Бојан

3.6.2022. у 14.00

Каб. 15

4.

Безбедност саобраћаја

КС1

Јанковић Бојан

 

 

5.

Интелигентни транспортни системи

КС 5

Димитријевић Данијел

3.6.2022. у 14.00

Каб. 15

6.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

 

17.6.2022. у 12.00

Каб. 15

7.

Основи путева и улица

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

8.

Практична настава 1.р техничари друмског саоб.

КС 1

Поповић Предраг

3.6.2022. у 14.00

Каб. 15

9.

Практична настава 2.р техничари друмског саоб.

КС 1

Николић Владимир

 

17.6.2022. у 12.00

Каб. 15

10.

Практична настава 3.р и 4.р. техничари друмског саоб.

КС1

Николић В. ,

Димитријевић Д.

Јанковић Б.

17.6.2022. у 12.00

Каб. 15

11.

Терет у транспорту

КМ1

Д. Маринковић

3.6.2022. у 14.00

Каб. 15

12

Технологија материјала (ТДС)

 

Драгана Ћирић

По договору

-Термин ће бити накнадно објављен

 

13.

Машински елементи (ТДС)

 

Ђорић М.

Манчић С.

Јовановић Ј.

По договору

-Термин ће бити накнадно објављен

 

14.

Тест знања на матурском испиту

СБ

СБ

15.6.2022. у 10.00

 

15.

Одбрана практичног матурског испита

СБ

СБ

13.6.2022. у 11 h

 

16.

Завршни исит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

3.6.2022. у 14.00

Каб. 15

17.

Превоз путника и робе

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

18.

Интегрални транспорт – изб.

 

КС 1

Николић, Јанковић, Маринковић

 

 

19.

Гараже сервиси и паркир.

КС 1

Д. Маринковић

17.6.2022. у 12.00

Каб. 15

20

Саобраћајна инфраструктура

КС 1

Д. Маринковић

17.6.2022. у 12.00

Каб. 15

21

Саобраћајни системи

КС 1

Д. Маринковић, Димитријевић Данијел

17.6.2022. у 12.00

Каб. 15

22

– Предузетништво

– Економика и орг саоб

КС 4

Ранчић Сања

Марковић Наташа

По договору

-Термин ће бити накнадно објављен

 

 

 

МЕХАТРОНИКА

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Програмабилни логички конт

ЕЛ

Антић Драган

По договору

-Термин ће бити накнадно објављен

43

2

Моделирање са анализом елемената и механ.

МШ

Калаџиски Саша

6.6.2022. у 13.00

9

 

 

Пример уплатнице: 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ   2021/2022.

Сви ванредни ученици морају да поштују препоручене мере заштите приликом доласка у школу.

 

 

Редни бр.

Предмет

e-mail

1

Српски језик и књижевност

branislava.petrovic@tsp.edu.rs

2

Физика

milorad.popkrstic@tsp.edu.rs

3

Техничко цртање

sasa.kaladziski@tsp.edu.rs

4

Математика

dragana.jovanovic@tsp.edu.rs

5

Грађанско васпитање

jovica.djuric@tsp.edu.rs

6

Енглески језик

bojana.stojanovic@tsp.edu.rs

7

Музичка култура

dejan.nikolic@tsp.edu.rs

8

Верска настава

miroslav.pancic@tsp.edu.rs

9

Екологија и заштита ж.с.

ivana.marinkovic@tsp.edu.rs

10

Филозофија

jovica.djuric@tsp.edu.rs

САОБРАЋАЈ

Редни бр.

Предмет

e-mail

1

Регулисање и безб. собраћаја

bojan.jankovic@tsp.edu.rs

2

Терет у транспорту

dragana.marinkovic@tsp.edu.rs

3

Гараже сервиси и парк

dragana.marinkovic@tsp.edu.rs

4

Саобраћајна инфраструктура

dragana.marinkovic@tsp.edu.rs

5

Завршни испит – возачи

vladimir.nikolic@tsp.edu.rs

6

Моторна возила

danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

7

Мотори и моторна возила

danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

8

Практична настава 2.р техн

vladimir.nikolic@tsp.edu.rs

9

Практична настава 3. и 4.р техн

bojan.jankovic@tsp.edu.rs   danijel.dimitrijevic@tsp.edu.rs

10

Организација превоза 3. 4.

vladimir.nikolic@tsp.edu.rs

11

Безбедност саобраћаја 3. тех

bojan.jankovic@tsp.edu.rs

12

Саобраћајна психологија- Жана

psiholog@tsp.edu.rs

 

 

 

13

Машински елементи

stanka.mancic@tsp.edu.rs 

14

Механика 2.р

marija.djoric@tsp.edu.rs

15

ПЛЦ

dragan.antic@tsp.edu.rs

16

 

 

 

Copyright © 2019 Техничка школа Пирот
X