Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs direktor@tsp.edu.rs 010/311269

Термини испита

 

 

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШК.  2019/2020

Ред.

бр.

ИСПИТНИ РОКОВИ

ПРИЈАВА ИСПИТА

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА(од-до)

1

ОКТОБАРСКИ

17.09.2019  –  19.09. 2019.

По посебном распореду

15.10. 2019 31.10. 2019.

2

ДЕЦЕМБАРСКИ

12.11.201914.11.2019.

По посебном распореду

10.12.201925.12.2019.

3

ФЕБРУАРСКИ

08.01.202009.01.2020.

По посебном распореду

18.02.202002.03.2020.

4

АПРИЛСКИ

10.03.2020 12.03.2020.

По посебном распореду

13.04.2020 30.04.2020.

5

ЈУНСКИ

12.05.202014.05.2020.

По посебном распореду

01.06.202019.06.2020

6

АВГУСТОВСКИ

18.08.2020.

нема

20.08.2020 – 31.08.2020.

 

 

 

 

 

 

 

К О Н С У Л Т А Ц И Ј Е

 

Термини консултација за ванредне ученике у школској 2019/2020. години

1.

Тошић

Нинослава

Српски језик  и књижевност 4.р

Четвртком у 13.15

2.

Петровић

Бранислва

Српски језик  и књижевност 1. и 2.р

Средом у 9.50

3.

Ђорђевић

Марија

Српски језик  и књижевност 3.р

Петком у 9.50

4.

Ћирић

Милица

Историја

 

5.

Стојановић

 Бојана

Енглески језик 3.р

Четвртком у 9.50

6.

Петровић

Оливера

Енглески језик 4.р

Уторком у 11.40

7.

Ђорђевић

Ивана

Енглески језик 1. и 2.р

Петком у 11.30

8.

Манић

Александра

1.

Социологија

III

2.

Социологија са правима грађана

III

3.

Устав и права грађана

IV

Уторком у 9.50

9.

Митић

 Душанка

Грађанско васпитање

Уторком у 11.00

10.

Ђурић

Јовица

1.

Етика

III

2.

Филозофија

IV

 

11.

Спасић

Јелена

Филозофија

Понедељком у 9.35

Петком у 14.00

12.

Панчић

Мирослав

Веронаука

Петком у 8.50

 или у 14.00

13.

Костић

Јадранка

Географија

 

14.

Николић

Дејан

Музичка култура

Понедељком у 13.10

15.

Ђорђевић

Богдан

Ликовна култура

Петком у 10.40

16.

Миланов

Милан

Физичко васпитање

Радним даном

пре подне

17.

Андоновић

Александар

Физичко васпитање

Радним даном

пре подне

 

Техничка школа Пирот

Термини консултација за ванредне ученике у школској 2019/2020. години

18.

Јовановић

Драгана

Математика 4.р

Средом у 10.40

19.

Валчић

Владимир

Математика 1. – 3.р

Уторком у 12.30

20.

Поп-Крстић

Милорад

Физика

Четвртком у 10.35   каб 27

21.

Ћирић

Драгана

1.

Хемија

I

2.

Технологија материјала

I

Средом у 14.00

22.

Маринковић

Ивана

1.

Биологија

II

2.

Екологија и заштита животне средине

II

Четвртком у 14.00

23.

Живковић

Ранчић Жана

1.

Саобраћајна психологија

II

2.

Основи саобраћајне психологије

II

Радним даном

пре подне

24.

Марковић

Наташа

Предузетништво

Четвртком у 13.15

25.

Николић

Снежана

 

 

26.

Ранчић

Сања

1.

Транспортно право и шпедиција

III

2.

Пословање саобраћајних предузећа

III

3.

Шпедиција

IV

4.

Економика и организација саобраћаја

IV

Уторком у 11.40

27.

Манчић

Станка

1.

Механика

I

2.

Механика

II

3.

Технологија машинске обраде- вежбе

II

4.

Машински елементи

II

5.

Основи машинства

II

6.

Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

III

7.

Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

IV

8.

Хидраулика и пнеуматика

III

Петком у 10.40

28.

Петровић

Миљан

1.

Хидрауличке и пнеуматске компоненте- вежбе

II

2.

Хидрауличке и пнеуматске компоненте- блок

II

3.

Технолошки поступци са контролом- вежбе

II

4.

Практична настава- блок

II

5.

Хидраул. и пнеум. системи као објекти управљања- вежбе

III

6.

Хидраул. и пнеум. системи као објекти управљања- блок

III

7.

Одржавање и монтажа мехатронских система-в.

IV

8.

Одржавање и монтажа мехатронских система-блок

IV

9.

Електромашинска припрема

I

Средом у 10.40

29.

Вељковић

Анђа (Станковић

Марија)

1.

Мерење и контрола квалитета- вежбе

I

2.

Мерење и контрола квалитета- блок

I

3.

Организација рада

IV

4.

Моторна возила

I

5.

Моторна возила

III

6.

Моторна возила

II

7.

Мотори и моторна возила

III

8.

Технолошки поступци са контролом- вежбе

II

 

30.

Јовановић

Јасмина

1.

Техничко цртање- вежбе

I

2.

Машински елементи- теорија и вежбе

II

3.

Машински елементи- вежбе

II

Четвртком у 11.40

31.

Вељковић

Весна

1.

Мерење и контрола квалитета- вежбе

I

2.

Мерење и контрола квалитета- блок

I

3.

Компјутерска графика- вежбе

II

4.

Моделирање са анализом елемената и механизама- вежбе

III

5.

Моделирање машинских елемената и конструкција- вежбе

III

6.

Технологија за компјутерски управљане машине- вежбе

III

Петком у 11.40

32.

Живковић

Радмила

1.

Техничко цртање- вежбе

I

2.

Техничко цртање- вежбе

I

3.

Техничка механика са механизмима

I

4.

Механика

II

5.

Техничка механика

II

6.

Технологија за компјутерски управљане машине- теорија

III

7.

Технологија материјала

I

8.

Maшински материјали

I

Уторком у 13.10

33.

Калаџиски

Саша

1.

Компјутерска графика- вежбе

II

2.

Моделирање са анализом елемената и механизама- вежбе

III

3.

Моделирање машинских елемената и конструкција- вежбе

III

4.

Програмирање за компјутерски управљане машине

III

5.

Програмирање за компјутерски управљане машине-теорија

IV

 

34.

Алексовски

Дејан

1.

Роботика

IV

2.

Практична настава- блок

II

3.

Хидраул. и пнеум. системи као објекти управљања- вежбе

III

4.

Хидраул. и пнеум. системи као објекти управљања- блок

III

5.

Одржавање и монтажа мехатронских система-в.

IV

6.

Одржавање и монтажа мехатронских система-блок

  IV

Уто. чет. Петак

Пре подне

 

Техничка школа Пирот

Термини консултација за ванредне ученике у школској 2019/2020. години

35.

Алексић

Војислав

1.

Мерење и контрола квалитета- блок

I

2.

Пројектовање технолошких система- вежбе

III

3.

Пројектовање технолошких система- вежбе

IV

4.

Пројектовање технолошких система- блок

IV

5.

Програмирање за компјутерски управљане машине-вежбе

IV

Пон. уто. чет.

Пре подне

36.

Божић

Дарко

1.

Практична настава- блок

I

2.

Пројектовање технолошких система- вежбе

III

3.

Пројектовање технолошких система- вежбе

IV

4.

Пројектовање технолошких система- блок

IV

5.

Програмирање за компјутерски управљане машине-вежбе

IV

 

37.

Пејчић

Братислав

1.

Практична настава- блок

I

2.

Пројектовање технолошких система- вежбе

III

3.

Пројектовање технолошких система- вежбе

IV

4.

Пројектовање технолошких система- блок

IV

5.

Програмирање за компјутерски управљане машине-вежбе

IV

 

38.

Голубовић

Борисав

Практична настава 1.р 2.р

Радни даном

 пре подне

39.

Здравковић

Мића

1.

Практична настава

I

1.

Ото мотори- практична настава

II

 

40.

Сотиров

Драган

1.

Практична настава

I

2.

Практична настава- блок

II

3.

Практична настава- блок

II

4.

Практична настава- блок

III

5.

Моторна возила

II

6.

Мотори и моторна возила

IV

7.

Ото мотори- теорија

II

8.

Дизел мотори- теорија

III

9.

Дизел мотори- практична настава

III

10.

Моторна возила- теорија

IV

11.

Моторна возила- практична настава

IV

Понедељком од 12.00 до 14.00 каб 39

41.

Поповић

Предраг

1.

Практична настава

IV

2.

Практична настава- блок

II

Уторком пре подне

42.

Маринковић

Драгана

1.

Терет у транспорту

II

2.

Саобраћајна инфраструктура

II

3.

Терет у саобраћају и механизација претовара

III

4.

Основи путева и улица

III

5.

Безбедност саобраћаја

III

6.

Саобраћајна инфраструктура

III

7.

Регулисање саобраћаја

IV

8.

Гараже, сервиси и паркиралишта

IV

Уторком у 13.15

43.

Николић

Владимир

1.

Прописи у друмском саобраћају

II

2.

Превоз терета и путника

II

3.

Организација превоза

III

4.

Интегрални транспорт

III

5.

Организација превоза

IV

6.

Практична настава

II

Уторком у 14.00

44.

Јанковић

Бојан

1.

Саобраћајни системи

I

2.

Саобраћајни системи

I

3.

Регулисање и безбедност саобраћаја

II

4.

Безбедност саобраћаја

III

5.

Практична настава

III

6.

Практична настава- блок

III

7.

Практична настава- блок

IV

8.

Превоз путника и робе

III

Уторком у 10.40

45.

Антић

Драган

Електроника- теорија и вежбе

II

Системи управљања у мехатроници- т. и в.

III

Системи управљања у мехатроници- блок

III

Програмабилни логички контролери- т. и в.

IV

Четвртком у 9.50

46.

Славковић

Бобан

Основе електротехнике

Понедељком у 11.30

47.

Вацић

Саша

Основе електротехнике

II

Програмирање- вежбе

II

Електротехника и електроника- вежбе

II

Системи убризгавања ото мотора- теорија

III

Ситеми убризгавања дизел мотора- теорија

IV

 

48.

Игњатовић

Мирјан

Електрична мерења- вежбе

II

Електрични погон и опрема у мехатрон-т. и в

III

Електрични погон и опрема у мехатроници-бл.

III

Тестирање и дијагност. мехатр.система- вежбе

IV

Понедељком у 13.10 каб 45

49.

Ташков

Милисав

Рачунарство и информатика- вежбе

I

Базе података- теорија и вежбе

II

Електроника- теорија и вежбе

II

Рачунарске мреже и комуникације- т. и в

III

Интернет технологије и сервиси- теорија и в.

IV

 

50.

Благојевић

Бобан

Рачунарска графика и мултимедија- вежбе

I

Програмирање- вежбе

I

Програмирање- теорија и вежбе

II

Програмирање- блок

II

Програмирање- теорија и вежбе

III

Чет. петак

Од 8.00 до 11.20

51.

Стојковић

Небојша

Основе електротехнике- теорија и вежбе

II

Електроника- теорија и вежбе

II

Електроника- теорија и вежбе

III

Системи стабилности- теорија

IV

Мехатронски системи- теорија

IV

Петком у 11.30

 

Техничка школа Пирот

Термини консултација за ванредне ученике у школској 2019/2020. години

52.

Ћирић

Бојан

Веб дизајн- вежбе

II

Пр. настава у бл- програмирање

IV1

Веб програмирање- вежбе

II

Веб програмирање- вежбе

IV

Програмирање- вежбе

IV

 

53.

Минковић

Љубомир

Системи паљења ото мотора- практична наст.

III

Практична настава у блоку

II

Системи убризгавања ото мотора- практич. н.

III

Практична настава у блоку

III

Електромашинска припрема- практична н. у б.

II

Системи стабилности- практична настава

IV

Практична настава у блоку

IV

Давачи и извршни елементи- практична наст.

II

Сваким радним даном пре подне, осим уторка

54.

Јовановић

Драган

Практична настава (4+4   28 нед, 3+3 год)

I

Електромашинска припрема

I

Електричне инсталације и уређаји- практ. н.

II

Системи убризгавања дизел мотора- практ. н.

IV

 

55.

Бјелопавлић

Дарко

Давачи и извршни елементи- практична наст.

II

Давачи и извршни елементи- теорија

II

Системи безбедности и комфора- теорија

IV

Системи безбедности и комфора- практична н.

IV

Тестирање и дијагност. мехатр.система- вежбе

IV

Практична настава у блоку

III

Практична настава у блоку

IV

Системи паљења ото мотора- теорија

III

Тестирање и дијагност. мехатр.система- блок

IV

Чет. петак

Пре подне

56.

Божић

Миодраг

Практична настава

I

Рачунарство и информатика- вежбе

I

Електромашинска припрема- практична н. у б.

II

Тестирање и дијагност. мехатр.система- вежбе

IV

Тестирање и дијагност. мехатр.система- блок

IV

 

57.

Мијалковић

Миодраг

Рачунарство и информатика- вежбе

I

Веб дизајн- вежбе

II

Заштита информационих система- теорија и в.

IV

Електронско пословање- теорија и вежбе

IV

Пр. настава у бл- електронско пословање

IV

Пр. настава у бл- програмирање

IV

Пр. настава у бл- веб програмирање

IV

 

58.

Пенчић

Миодраг

Оперативни системи- вежбе

III

Информациони системи и базе података- т. и в.

III

Пр. настава у бл- инф. сист. и базе података

III

Пр. настава у бл-објектно оријентисано прог.

III

Пр. настава у бл-заштита информационих сис.

IV

Дигитална електроника и микроконтрол.-т. и в

III

Пр. настава у бл-рачунарске мреже и комуник.

 III

 

59.

Манић Жељко

Електричне инсталације на возилима

 четвртком у 13.10

60.

 

 

 

61.

 

 

 

62.

 

 

 

63.

 

 

 

64.

 

 

 

65.

 

 

 

66.

 

 

 

67.

 

 

 

68.

 

 

 

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у фебруарском испитном року 2019/2020.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

3.3.2020. у 11.40 / каб

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана 2. разред

 

2. Ђорђевић Ивана  4. разред

3. Петровић Оливера 1. и 3. р.

3.

Филозофија

1. Спасић Јелана

 

2. Ђурић Јовица

3.  Ранчић Сања

4

Физика

1.Поп Крстић Милорад

 

2. Антић Драган

3. Славковић Бобан

5

Биологија

1.Ћирић Драгана

 

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

6

Физичко васпитање

Ставел Милан

По договору

Миланов Милан

Андоновић Александар

7

Веронаука

Панчић Мирослав

 

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

8

Ликовна Култура

Панчић Мирослав

 

Ђорђевић Богдан

Николић Славољуб

9

Грађанско васпитање

Митић Душанка

25.2.2020. у 11.00 / библиотека

Костић Јадранка

Ранчић Сања

10

– Социологија,

 – Социологија са правима грађана,

– Устав и права грађана

1. Ранчић Сања

 

27.2.2020. у 9.40/ каб

2. Спасић Јелана

3. Манић Александра

11

Математика

Валчић Владимир

 

3.3.2020. у 10.40/ каб 6

Крстић Добрила

Петровић Ана

12

Музичка уметност

Географија

Николић Славољуб

 

 

Николић Дејан

Костић Јадранка

 

 

 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Живковић Радмила

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Д. Поповић П.

3. Николић Владимир

3. Здравковић Мића

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Ранчић Сања

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија (Мажибрадић М.)

2. Марковић Наташа

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Николић Снежана

3. Јанковић Бојан

3. Живковић Радмила

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС 1

Јанковић Бојан

25.2.2020. у 14.00

Каб. 15

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Марковић Наташа,

Ранчић Сања

28.2.2020. у 11.25

Каб. 15

3

Моторна возила – возачи моторних возила

 

КС 6

Живковић Радмила

 

 

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Ранчић Жана

 

 

5.

Регулисање и безбедност саобраћаја

КС1

Маринковић, Јанковић,

 

28.2.2020. у 14.00

Каб. 15

6.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

7.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

 

25.2.2020. у 14.00

Каб. 15

8.

Основи путева и улица

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

9.

Саобраћајна инфраструктура

КС 1

Маринковић Драгана

25.2.2020. у 14.00

Каб. 15

10.

-Транспортно право и шпедиција

-Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

25.2.2020. у 14.00

Каб. 15

11.

Практична настава

-Возачи 2. разред

 -техничари 1. 2. 3. 4.

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

28.2.2020. у 14.00

Каб. 15

12

Практична настава

 – возачи 1. разред

КС5

 

 

 

13.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Мића Здравковић,

Сотиров Драган

25.2.2020. у 14.00

Каб. 15

14.

Гараже сервиси и парк.

КС1

Д. Маринковић

28.2.2020. у 14.00

Каб. 15

15.

Специјалистички испити:

-Возила

-Прописи о безедности друм саобраћаја.

 

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

 

 

16.

Специјалистички испити:

-Психологија и етика учесника у саобр.

КС 2

Ранчић Жана

 

 

 

17.

Одбрана специјалистичког испита

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

 

 

18.

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

 

 

19

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

 

 

20

Терет са интегралним транс.

КС 1

Маринковић Драгана

 

 

 

21

Терет у транспорту

КС 1

Маринковић Драгана

 

28.2.2020. у 14.00

Каб. 15

 

МАШИНСТВО

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Технологија материјала

КM 3

Манчић Станка

25.2.2020. у 13.15

Каб. 4

2

-Технолошки поступци

– Контрола квалитета

КM 3

Јовановић Јасмина

25.2.2020. у 13.15

Каб. 4

9

-Конструисање

КМ 2

Вељковић Весна

28.2.2020. у 10.30

Каб. 9

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Системи паљења ОТО мотора

 

Минковић Љ., Бјелопавлић Д., Вацић С.

26.2.2020. у 11.20

договор

Каб 38

2

Системи убризгавања ОТО мотора

 

Вацић С.,Минковић Љ., Бјелопавлић Д.

26.2.2020. у 11.20

договор

Каб 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

https://tspedurs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_tsp_edu_rs/EY4K_TiD139IqGZ7soHuxDMBX-KkLgCPBU3wMMqZ6QRTIA?e=MW594I

Copyright © 2019 Техничка школа Пирот
X