Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs direktor@tsp.edu.rs 010/311269

Термини испита

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШК.  2018/2019

 

 

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у априлском року 2018/2019.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1. Српски језик  и књижевн. 

 

 

+ Матурски испит

1. Ђорђевић Марија По договору
2. Тошић Нинослава
3. Петровић Бранислава
2. Енглески језик 1. Стојановић Бојана 2. разред 18.4.2019. у 10.40 / библиотека
2. Ђорђевић Ивана  4. разред
3. Петровић Оливера 1. и 3. р.
3. Математика 1. Маноилов Славољуб 10.4.2019. у 11.30/ каб 1
2. Валчић Владимир
3.  Крстић Добрила
4 Хемија 1.Ћирић Драгана          11.4.2019. у 12.25/ каб 41
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
5 Биологија 1.Ћирић Драгана          18.4.2019 у 11.30/ каб 44.
2. Костић Јадранка
3. Маринковић Ивана
6 Физичко васпитање Ставел Милан  
Миланов Милан
Андоновић Александар
7 Веронаука Панчић Мирослав  
Николић Славољуб
Ђорђевић Богдан
8 Историја 1. Малићевић Шућро  
2. Костић Јадранка
3. Ранчић Сања
9 Грађанско васпитање Митић Душанка  
Ђорђевић Ивана  
Ранчић Сања  
10 Предузетништво Марковић Наташа  
Ранчић Сања
Маринковић Драгана
11 -Социологија, 

 

 

-Социологија са правима грађана,

-Устав и права грађана

1. Ранчић Сања 18.4.2019. у 10.40/ библиотека
2. Спасић Јелана
3. Манић Александра

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Николић Владимир 1. Ранчић Жана 1. Сотиров Драган
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Поповић Предраг
3. Маринковић Д. Поповић П. 3. Николић Владимир 3. Здравковић Мића

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Ранчић Сања 1. Николић Владимир 1. Станковић Марија
2. Николић Владимир 2. Поповић Предраг 2. Јанковић Бојан
3. Маринковић Драгана 3. Јанковић Бојан 3. Живковић Радмила

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини испита 

 

 

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи КС 1 Јанковић Бојан 16.4.2019. у 14.00 Каб. 15
2. Економика и орг. саоб. 

 

 

Пословање саоб. предузећа

КС 4 Ранчић Сања    
3 Моторна возила – возачи моторних возила 

 

 

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6 Јанковић Бојан,    
4. Основи саобраћајне психологије КС 2 Ранчић Жана    
5. Регулисање и безбедност саобраћаја НОВО КС1 Јанковић Бојан 23.4.2019. у 14.00 Каб. 15
6. Безбедност саобраћаја КС 1 Јанковић Бојан 16.4.2019. у 14.00 Каб. 15
7. Организација превоза КС 1 Николић Владимир 16.4.2019. у 14.00 Каб. 15
8. Основи путева и улица КС 1 Јанковић, Маринковић    
9. Интегрални транспорт КС 1 Јанковић Бојан    
10. Шпедиција КС1 Јанковић Бојан    
11. Практична настава 

 

 

-техничари 1. 2. 3. 4.

КС5 Николић В. , 

 

 

Поповић П.

Јанковић Б.

16.4.2019. у 14.00 2. разред 

 

 

23.4.2019. у 14.00 4. разред

Каб. 15
12 Практична настава 

 

 

– возачи 1. разред

КС5      
13. Практична настава 

 

 

– возачи 3. разред

КС 3 Сотиров Драган    
14. Специјалистички испити: 

 

 

-Возила

– Методика и теорија вожње

КС1 Николић, Јанковић, Маринковић 23.4.2019. у 14.00 Каб. 15
15. Специјалистички испити: 

 

 

– Практична настава

КС 1 Николић, Поповић, Маринковић 16.4.2019. у 14.00 Каб. 15
16. Специјалистички испити

 

 

-Психологија и етика учесника у саобр.

КС 2 Ранчић Жана    
17. Специјалистички испити: 

 

 

– Безбедност друм. Саобр

 

КС 1 Николић, Поповић, Маринковић 16.4.2019. у 14.00 Каб. 15
18. Одбрана специјалистичког испита КС 1   16.4.2019. у 14.00 Каб. 15
19 Завршни, матурски испит КС1 Николић, Јанковић, Маринковић 16.4.2019. у 14.00 Каб. 15
20 Терет у транспорту НОВО. КС 1 Маринковић Драгана 23.4.2019. у 14.00 Каб. 15
21 Саобраћајна инфраструктура КС 1 Маринковић Драгана 16.4.2019. у 14.00 Каб. 15

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1 Испитна комисија     КM 3 Испитна комисија     КM 2 Испитна комисија   КM 4 Испитна комисија   КM 5
1. Станковић Марија 1. Манчић Станка 1. Вељковић Весна 1. Пејчић Братислав 1. Алексић Војислав
2. Петровић Миљан 2. Јовановић Јасмина 2. Калаџиски Саша 2. Јовановић Драган 2. Божић Дарко
3. Голубовић Бора 3. Живковић Радмила 3. Алексовски Дејан 3. Голубовић Бора 3. Пејчић Братислав

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини испита/ кабинет 

 

 

 

3 – Машински елементи КM 3 Манчић Станка 11.4.2019. у 14.00 Каб. 4
5 Рачунари и програмирање КM 3 Благојевић Бобан 16.4.2019. у 11.20 Каб. 13
6 Хидраулика и пнеуматика КM 3 Манчић Станка 18.4.2019. у 14.00 Каб. 4
7 Конструкција алата и прибора КМ2 Вељковић Весна 16.4.2019. у 13.10 Каб. 13
9 -Основе конструисања КМ 2 Вељковић Весна 23.4.2019. у 13.10 Каб. 13
мехатроника Група предмета – провера стручно теоријских знања на матурском -МЕХАТРОНИКА   Антић Драган    
Мехатронски системи КЕ2 Стојковић Небојша    
Тестирање и дијаг мех. Сис.   Бјелопавлић Дарко    
Роботика – изборни предмет   Мијалковић Миодраг    
Системи управљања у мехатроници КЕ 1 Антић Драган    
Програмабилни логички контролери КЕ 1 Антић Драган    
Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.   Алексовски Д.    

https://tspedurs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_tsp_edu_rs/EY4K_TiD139IqGZ7soHuxDMBX-KkLgCPBU3wMMqZ6QRTIA?e=MW594I

Copyright © 2019 Техничка школа Пирот
X