Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs direktor@tsp.edu.rs 010/311269

Термини испита

 

 

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШК.  2020/2021

Ред.

бр.

ИСПИТНИ РОКОВИ

ПРИЈАВА ИСПИТА

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА(од-до)

1

ОКТОБАРСКИ

15.09.2020  –  17.09. 2020.

По посебном распореду

19.10. 2020 – 30.10. 2020.

2

ДЕЦЕМБАРСКИ

16.11.2020 – 18.11.2020.

По посебном распореду

14.12.2020 – 25.12.2020.

3

ФЕБРУАРСКИ

11.01.2021 – 12.01.2021.

По посебном распореду

17.02.2021 -02.03.2021.

4

АПРИЛСКИ

15.03.2021 – 17.03.2021.

По посебном распореду

15.04.2020 – 28.04.2020.

5

ЈУНСКИ

17.05.2021. – 19.05.2021.

По посебном распореду

01.06.2021. – 18.06.2021.

6

АВГУСТОВСКИ

19.08.2021.

нема

20.08.2021 – 31.08.2021.

 

Пријаве испита

На основу дописа и упутства која су установе образовања и васпитања добиле од Министарства просвете, све школе се морају придржавати мера заштите и смањити број долазака ученика у школу, 

Пријаве испита  за ванредне ученике можете доставити слањем попуњеног обрасца . Уважиће се само пријаве које су достављене у дане који су предвиђени за пријаву испита и уз приложен доказ о уплати. Накнадне пријаве неће се узимати у обзир.

Образац за пријаву испита ће добити сви ванредни ученици преко messenger групе, или захтевом на мејл vanredni@tsp.edu.rs 

Попуњен образац пријаве испита за октобарски испитни рок можете послати најкасније до 17. септембра 2020. год на мејл vanredni@tsp.edu.rs 

Пријаве завршних, матурских и специјалистичких испита морате попунити у школи на предвиђеним обрасцима, у време предвиђено за пријављивање:  15. до 17. септембра 2020.год искључиво у времену од 10 до 12 h.

 

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у октобарском испитном року 2020/2021.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) 

Сви ванредни ученици морају да поштују препоручене мере заштите приликом доласка у школу.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија 

21.10.2020. у 12.10

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана 4. разред

28.10.2020. у 11.45

2. Тричковић Мила   3. разред

3. Петровић Оливера 1. и 2. р.

3.

Филозофија

1. Спасић Јелана

23.10.2020. у 9.20

2. Ђурић Јовица

3.  Ранчић Сања

4

Хемија

1.Ћирић Драгана

28.10.2020. у 11.40

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

5

Биологија

1.Ћирић Драгана

28.10.2020. у 10.00

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

6

Физичко васпитање

Ставел Милан

22.10.2020. у 13.30

Миланов Милан

Андоновић Александар

7

Веронаука

Панчић Мирослав

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

8

Ликовна Култура

Панчић Мирослав

23.10.2020. у 15.20

Ђорђевић Богдан

Николић Славољуб

9

Грађанско васпитање

Митић Душанка

22.10.2020. у 11.00

Костић Јадранка

Ранчић Сања

10

– Социологија,

 – Социологија са правима грађана,

– Устав и права грађана

1. Ранчић Сања

 

21.10.2020. у 11.00

2. Спасић Јелана

3. Манић Александра

11

Математика

Валчић Владимир

21.10.2020. у 10.30

Крстић Добрила

Петровић Ана

12

Музичка уметност

Географија

Николић Славољуб

 

 

Николић Дејан

Костић Јадранка

          

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Живковић Радмила

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Д. Поповић П.

3. Николић Владимир

3. Здравковић Мића

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Ранчић Сања

1. Николић Владимир

1. Живковић Иван

2. Марковић Наташа

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Никоилић Владимир

3. Јанковић Бојан

3. Живковић Радмила

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Моторна возила – возачи моторних возила

 

КС 6

Иван Живковић

По договору

 

2.

Основи саобраћајне псухологије

КС 1

Жана Живковић Ранчић

По договору

 

3

Регулисање и безбедност саобраћаја ТДС

Регулисање саобраћаја

КС1

Јанковић Бојан

20.10.2020. у 12.00

Каб. 15

4.

Безбедност саобраћаја (возачи) 3.р

КС 1

Д. Маринковић Јанковић Бојан

 

 

5.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

 

27.10.2020. у 12.00

Каб. 15

6.

Основи путева и улица

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

7.

Саобраћајна инфраструктура

КС 1

Маринковић Драгана

20.10.2020. у 12.00

Каб. 15

8.

Практична настава

-Возачи 2. разред

 -техничари 1. 2. 3. 4.

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

27.10.2020. у 12.00

Каб. 15

9.

Практична настава

 – возачи 1. разред

КС 3

Мића Здравковић,

Сотиров Драган

 

 

10.

Гараже сервиси и парк.

КС1

Д. Маринковић

 

 

11.

Терет у транспорту

 

КС 1

Д. Маринковић

 

 

12

Одбрана специјалистичког испита

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

27.10.2020. у 12.00

Каб. 15

13.

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

20.10.2020. у 12.00

Каб. 15

14.

Превоз путника и робе

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

15.

Интегрални транспорт – изб.

 

КС 1

Николић, Јанковић, Маринковић

27.10.2020. у 12.00

Каб. 15

16.

Прописи у друмском саобр

КС 1

Николић Владимир

20.10.2020. у 12.00

Каб. 15

17.

Саобраћајни системи

КС 1

Д. Маринковић

27.10.2020. у 12.00

Каб. 15

 

 

МАШИНСТВО

 

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Живковић Иван

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1.

Основи машинства – возачи

КM 3

Манчић Станка stanka.mancic@tsp.edu.rs

По договору

Каб. 4

2.

Основе конструисања,

Рачунари у машинству

КM 2

Вељковић Весна vesna.veljkovic@tsp.edu.rs

По договору

Каб. 9

3.

Техничка механика

КM 3

Живковић Радмила radmila.zivkovic@tsp.edu.rs

По договору

Каб. 4

4.

Технолошки поступци

КМ1

 

Петровић Миљан miljan.petrovic@tsp.edu.rs

По договору

Каб

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Систем стабилности

ЕЛ

Стојковић Небојша  nebojsa.stojkovic@tsp.edu.rs 

По договору

 

2

Систем убризгавања дизел мотора

ЕЛ

Вацић Саша sasa.vacic@tsp.edu.rs

По договору

 

3

Испит за проверу стручно теоријских знања  ЕТЕВ

ЕЛ

Вацић Саша sasa.vacic@tsp.edu.rs

По договору

 

 

 

МЕХАТРОНИКА

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Мехатронски системи

ЕЛ

Стојковић Небојша  nebojsa.stojkovic@tsp.edu.rs 

По договору

 

2

Програмабилни логички конт

ЕЛ

Антић Драган dragan.antic@tsp.edu.rs 

По договору

 

 

 

Copyright © 2019 Техничка школа Пирот
X