Техничка школа Пирот  www.tsp.edu.rs direktor@tsp.edu.rs 010/311269

Термини испита

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШК.  2018/2019

 

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике у августовском испитном року 2019.г.

Уколико дође до померања термина неког испита, промене ће благовремено бити објављене на сајту школе и на огласној табли. 

Пријава испита за августовски испитни рок ће бити искључиво 16.8.2019. године од 9 до 11 сати и накнадне пријаве неће бити узете у обзир.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

     Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

 

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана 2. разред

 

2. Ђорђевић Ивана  4. разред

3. Петровић Оливера 1. и 3. р.

3.

Математика

1. Маноилов Славољуб

21.8.2019. у 11.00/ каб 1

2. Валчић Владимир

3.  Крстић Добрила

4

Хемија

1.Ћирић Драгана

 

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

5

Биологија

1.Ћирић Драгана

 

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

6

Физичко васпитање

Ставел Милан

 

Миланов Милан

Андоновић Александар

7

Веронаука

Панчић Мирослав

 

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

8

Историја

1. Малићевић Шућро

 

2. Костић Јадранка

3. Ранчић Сања

9

Грађанско васпитање

Митић Душанка

 

Ђорђевић Ивана

 

Ранчић Сања

 

10

-Социологија,

-Социологија са правима грађана,

-Устав и права грађана

1. Ранчић Сања

28.8.2019. у 11.00/ библиотека

2. Спасић Јелана

3. Манић Александра

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Д. Поповић П.

3. Николић Владимир

3. Здравковић Мића

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Марковић Наташа

 

 

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

 

 

 

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Ранчић Жана

 

 

5.

Регулисање и безбедност саобраћаја НОВО

КС1

Јанковић Бојан

20.8.2019. у 9.00

Каб. 15

6.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

20.8.2019. у 9.00

Каб. 15

7.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

 

26.8.2019. у 11.00

Каб. 15

8.

Основи путева и улица

КС 1

Јанковић, Маринковић

 

 

9.

Интегрални транспорт

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

10.

Гараже, сервиси и пар.

КС1

Маринковић Драгана

 

 

 

11.

Практична настава

 -техничари 1. 2. 3. 4.

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

20.8.2019. у 9.00

Каб. 15

12

Терет у саобраћају и механ. претовара

КС1

Маринковић Драгана

 

26.8.2019. у 11.00

Каб. 15

13.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Сотиров Драган

 

 

14.

Специјалистички испити:

-Возила

– Методика и теорија вожње

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

 

 

15.

Специјалистички испити:

– Практична настава

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

 

 

16.

Специјалистички испити:

-Психологија и етика учесника у саобр.

КС 2

Ранчић Жана

 

 

 

17.

Специјалистички испити:

– Безбедност друм. Саобр

 

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

 

 

18.

Одбрана специјалистичког испита

КС 1

 

26.8.2019. у 11.00

Каб. 15

19

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

 

 

20

Терет у транспорту НОВО.

КС 1

Маринковић Драгана

 

20.8.2019. у 9.00

Каб. 15

21

Саобраћајна инфраструктура

КС 1

Маринковић Драгана

 

20.8.2019. у 9.00

Каб. 15

 

 

https://tspedurs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_tsp_edu_rs/EY4K_TiD139IqGZ7soHuxDMBX-KkLgCPBU3wMMqZ6QRTIA?e=MW594I

Copyright © 2019 Техничка школа Пирот
X